دستگاه رست در حین رست دادن دانه های قهوه

بهترین زمان سرو و استفاده از قهوه بعد از رست

بهترین زمان برای سرو قهوه یک تا دو هفته بعد از رست است. چرا نمی توان بلافاصله بعد از رست قهوه را استفاده کرد؟ چون بعد از رست گازهای داخل قهوه آزاد می شود. این گازها کارعصاره گیری را سخت می کنند. پس باید چند روزی به قهوه استراحت بدهیم تا قهوه دیگس شود. برای…