دفع کافئین قهوه

دفع کافئین از بدن: چطور اثر کافئین را خنثی کنیم؟

شاید برای شما پیش آمده باشد که بر اثر مصرف کافئین زیاد (مخصوصاً با نوشیدن قهوه‌ پرکافئین) حالتان بد شود. در این مقاله تجربه خودم از دفع کافئین از بدن را برایتان تعریف می کنم. بعد، راه‌حلهایی علمی و کاربردی برای اینکه کافئین را از ببن ببریم. آخرین باری که کافئینم بالا زده بود نفسم…