چطور در شلوغی کرونا، به وسیله قهوه دوستی ها را بیشتر کنیم؟

😷 قهوه برای کرونا خوبه؟ این سوالیه که توی این چند روز، بارها از ما پرسیده شده. حق هم دارند. این روزها کرونا شده خبر اول کشور. البته کرونا نه اونقدر کشنده است که به وحشت بیفتیم و نه اونقدر بی آزار، که بشه بی خیالش شد. برگردیم به سوال‌مون: آیا قهوه برای کرونا خوبه؟…